top of page

วัดเขมาภิรตาราม

วัตถุมงคล

5. เหรียญพิมพ์รูปไข่ ขนาดความสูง 3 ชม.

ชุดของขวัญ รายการที่ 5.4,5.5,5.6 รวม 3 เหรียญ เช่าบูชา 500 บาท

- เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ

- เนื้อสำริดปั๊มเงา

- เนื้อทองระฆังปั๊มเงา

bottom of page