top of page

วัดเขมาภิรตาราม

วัตถุมงคล

6. เหรียญพิมพ์ปั๊มนูนต่ำตัดเข้ารูป

ชุดของขวัญ รวม 3 เหรียญ

- เนื้อทองชนวนเก่า รมซาตินผิวโบราณ

- เนื้อสำริดปั๊มเงา

- เนื้อทองระฆังปั๊มเงา

bottom of page